1 phiên cà phê biến động mạnh bao nhiêu giá ký quỹ bao nhiều là an toàn?