Giá cả thị trường nông sản hôm nay 1/4: Giá tiêu, giá cà phê tăng ngày Cá Tháng Tư | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi