Giá trị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tiếp tục tăng trong tháng 11