Phân tích kỹ thuật bắp

Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 22/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng hơn 2 đến […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 21/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đạt được mức tăng nhẹ trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Tư. Báo cáo […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 20/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa vào thứ ba với hầu hết các hợp đồng giảm. Giá chỉ số ngô trung […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 19/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 3/4 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Hai. Lũ lụt ở […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 18/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 – 3 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Sáu, với […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 15/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô có mức tăng trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Năm. USDA đã báo cáo 371.981 […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 14/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Giá ngô ổn định để tăng nhẹ vào thứ Tư. Báo cáo EIA hàng tuần cho thấy sản […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Ngô ngày 13/03

Phân tích cơ bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ ba với hầu hết các hợp đồng tăng 3 3/4 đến […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 12/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô tương lai đã kết thúc phiên thứ hai với hầu hết các hợp đồng […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 11/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô với các tháng trước giảm nhẹ xuống còn 1 1/4 cents. Tháng 5 đã giảm […]
Tháng Ba 8, 2019

Phân tích Corn ngày 08/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Bắp đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng 5 đến 7 1/4 […]
Tháng Hai 12, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa ngày 12/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 12/02 Vào phiên giao dịch giá đã giảm luôn không thể hồi phục như dự […]