Phân tích kỹ thuật đậu nành

Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng 4 đến 4 ¾  cents trong hầu hết các hợp đồng vào […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ Tư với hầu hết các hợp đồng tăng hơn 2 đến […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết phiên vào thứ ba với các hợp đồng giảm 1 ¾  cents. Khô đậu nành […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đóng cửa với mức giảm 3 đến 3 3/4 trong hầu hết các hợp đồng vào […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã tăng 9 đến 10 ¾ cents trong ngày thứ Sáu. Bột đậu nành đã tăng 4,90 […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng giảm hơn 2 đến […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kết thúc phiên giao dịch thứ Tư với hầu hết các hợp đồng tăng 3 đến […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn tháng 5 vào thứ ba đã đóng cửa với hầu hết các hợp đồng […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn đậu nành hầu hết  đã giảm 5 đến 6 cent trong các tháng trước […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá đậu nành kỳ hạn đã giảm 6 đến 7 cent trong những tháng đầu ngày thứ Sáu, […]
Tháng Hai 12, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa ngày 12/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 12/02 Vào phiên giao dịch giá đã giảm luôn không thể hồi phục như dự […]
Tháng Hai 11, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa đồ thị H1 ngày 11/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 11/02 Phiên giao dịch thứ 6 tuần trước giá đã kiểm tra thành công trendline […]