Phân tích kỹ thuật hàng hóa

Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng cao hơn 3 cents, với […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng 4 đến 4 ¾  cents trong hầu hết các hợp đồng vào […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 22/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng hơn 2 đến […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 22/03

Cà phê arabica tháng 5 vào thứ năm đã đóng cửa tăng +0,10 (+ 0,11%) và cà phê Robusta đóng cửa tăng +8 (+ 0,54%). Cà phê […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì tăng 4 đến 8 1/4 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Tư. Vẫn còn […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ Tư với hầu hết các hợp đồng tăng hơn 2 đến […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 21/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đạt được mức tăng nhẹ trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Tư. Báo cáo […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 21/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng vào thứ Tư đã đóng cửa giảm -1,90 (-1,97%) và cà phê Robusta […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã giảm  2 1/2 cents trong các hợp đồng lúa mì vào thứ ba. MPLS cao hơn […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết phiên vào thứ ba với các hợp đồng giảm 1 ¾  cents. Khô đậu nành […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 20/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa vào thứ ba với hầu hết các hợp đồng giảm. Giá chỉ số ngô trung […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 20/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ Ba đã đóng cửa giảm -0,20 (-0,21%) và cà phê […]