Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 11
Tháng Một 9, 2019

Đầu tư hàng hóa phân tích kỹ thuật ngày 09/01

TIN HỖ TRỢ Với tác động từ một số tin tức tính cực đến giá và sự hỗ […]
Tháng Một 8, 2019

Đầu tư hàng hóa phân tích kỹ thuật cà phê ngày 08/01

TIN HỖ TRỢ Đồng USD tiếp tục đà giảm và dừng ở mốc 95.65 trong hôm qua sau […]
Tháng Một 7, 2019

Đầu tư hàng hóa phân tích kỹ thuật ngày 07/01

PHÂN TÍCH ĐẦU KỸ THUẬT CÀ PHÊ KCH19 BIỂU ĐỒ 1 GIỜ NGÀY 07/01 Tuần qua […]
Tháng Mười Hai 30, 2018

Phân tích cà phê giao dịch ngày 28/12

Tin chính:+ Trong một vài phiên tới, hầu hết người giao dịch cà phê sẽ mua vào […]
Tháng Mười Hai 28, 2018

Phân tích kỹ thuật cà phê ngày 28/12/2018

Cà phê ngày hôm qua 27/12 có 1 phiên biến động khá mạnh đầu phiên tấm […]
Tháng Mười Hai 27, 2018

Phân tích kỹ thuật ngày 27/12/2018

PHÂN TÍCH ĐẦU GIỜ KCH19 BIỂU ĐỒ 1 GIỜ NGÀY 27/12 Giá đã tích lũy xong […]
Tháng Mười Hai 23, 2018

Giá cà phê tiếp nối đà hồi phục (21/12/2018)

Các đầu cơ và quỹ trên sàn London tiếp tục điều chỉnh, thanh lý vị thế […]
Tháng Mười Hai 23, 2018

Giá cà phê trở lại xu hướng yếu (22/12/2018)

Các đầu cơ và quỹ trên sàn London đã quay lại mạnh tay bán ròng sau khi đã […]
Tháng Mười Hai 23, 2018

Phân tích kỹ thuật cà phê ngày 24/12/2018

Hỗ trợ thông tin giao dịch Cà phê ngày 21/12 Đồng Reais Brasil tăng mạnh lên […]