Phân tích kỹ thuật hàng hóa

Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì giảm 2 đến 6 1/2 cents trong hầu hết các hợp đồng lúa mì vào thứ […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đóng cửa với mức giảm 3 đến 3 3/4 trong hầu hết các hợp đồng vào […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 19/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 3/4 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Hai. Lũ lụt ở […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 19/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Hai đã đóng cửa giảm -0,95 (-0,97%) và cà phê […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã kết thúc phiên thứ Sáu với hầu hết các hợp đồng lúa mì tăng 6 […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã tăng 9 đến 10 ¾ cents trong ngày thứ Sáu. Bột đậu nành đã tăng 4,90 […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 18/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 – 3 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Sáu, với […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 18/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng +0,65 (+ 0,67%) và cà […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa vào thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng  1 đến 5 1/4 […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng giảm hơn 2 đến […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 15/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô có mức tăng trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Năm. USDA đã báo cáo 371.981 […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 15/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ năm đã đóng cửa giảm -0,50 (-0,51%) và cà phê […]