Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 3
Tháng Tư 11, 2019

Phân tích Cà phê ngày 11/04 kỳ hạn tháng 5

Phân tích cơ bản Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Tư đã đóng cửa tăng […]
Tháng Tư 9, 2019

Phân tích Cà phê ngày 09/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 8, 2019

Phân tích Cà phê ngày 08/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 5, 2019

Phân tích Ngô ngày 05/04

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa thứ năm với hầu […]
Tháng Tư 5, 2019

Phân tích Cà phê ngày 05/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 4, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 04/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 2, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 02/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích Dầu Brent kỳ hạn tháng 6

Phân tích cơ bản Dầu thô Brent đóng cửa tăng + 0,57 (+ 0,84%). Giá dầu […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng đường kỳ hạn tháng 5 ngày 01/04

Phân tích cơ bản: Đường New York vào thứ Sáu không thay đổi. Đường trắng London số […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu tương yếu dần vào cuối ngày để […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 01/04

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa thấp hơn 4 đến […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá lúa mì đã giảm 2 ¾ cents […]