Phân tích kỹ thuật hàng hóa

Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa hôm thứ Tư tăng 5 đến 10 1/4 cents trong hầu hết các hợp […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kết thúc phiên giao dịch thứ Tư với hầu hết các hợp đồng tăng 3 đến […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 14/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Giá ngô ổn định để tăng nhẹ vào thứ Tư. Báo cáo EIA hàng tuần cho thấy sản […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 14/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Tư đã đóng cửa tăng +1,65 (+ 1,72%) và cà […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì kết phiên tăng 18 đến 24 phần trăm trong hầu hết các hợp đồng vào thứ […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Ngô ngày 13/03

Phân tích cơ bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ ba với hầu hết các hợp đồng tăng 3 3/4 đến […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn tháng 5 vào thứ ba đã đóng cửa với hầu hết các hợp đồng […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 13/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ ba đã đóng cửa giảm -1,20 (-1,23%) và cà phê […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hầu hết các hợp đồng lúa mì tương lai giảm 8 đến 11 cents vào thứ Hai. Mức chênh lệch HRS-HRW gần đó […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn đậu nành hầu hết  đã giảm 5 đến 6 cent trong các tháng trước […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 12/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô tương lai đã kết thúc phiên thứ hai với hầu hết các hợp đồng […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 12/03: Phe bò đã vào cuộc???

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Hai đã đóng cửa giảm -1,30 (-1,32%) và cà phê […]