Phân tích kỹ thuật hàng hóa

Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 11/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô với các tháng trước giảm nhẹ xuống còn 1 1/4 cents. Tháng 5 đã giảm […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn tương lai lúa mì kết thúc phiên thứ Sáu với hầu hết các hợp đồng lúa mì mùa […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá đậu nành kỳ hạn đã giảm 6 đến 7 cent trong những tháng đầu ngày thứ Sáu, […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 11/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Giá cà phê Arabica tháng 5 vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng +1,65 (+ 1,70%) và […]
Tháng Ba 8, 2019

Phân tích Corn ngày 08/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Bắp đã kết thúc phiên thứ năm với hầu hết các hợp đồng 5 đến 7 1/4 […]
Tháng Ba 8, 2019

Phân tích Coffee ngày 08/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ năm đã đóng cửa giảm -1,85 (-1,87%) và cà phê […]
Tháng Ba 7, 2019

Phân tích Coffee ngày 07/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Tư đã đóng cửa giảm -0,95 (-0,95%) và cà phê […]
Tháng Ba 6, 2019

Phân tích Coffee ngày 06/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5  vào thứ ba đã đóng cửa tăng +2,30 (+ 2,36%) và cà […]
Tháng Ba 5, 2019

Phân tích Coffee ngày 05/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Hai đã đóng cửa giảm -2,85 (-2,84%) và cà phê […]
Tháng Ba 4, 2019

Phân tích Coffee ngày 04/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng +1,75 (+ 1,78%) và cà […]
Tháng Ba 1, 2019

Phân tích Coffee ngày 01/03 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ năm đã đóng cửa giảm -0,50 (-0,51%) và cà phê […]
Tháng Hai 28, 2019

Phân tích Coffee ngày 28/2 và một số vùng giá lưu ý

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ Tư đã đóng cửa tăng +2,15 (+ 2,22%) và cà […]