Phân tích kỹ thuật lúa mì

Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng cao hơn 3 cents, với […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì tăng 4 đến 8 1/4 cents trong hầu hết các hợp đồng vào thứ Tư. Vẫn còn […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã giảm  2 1/2 cents trong các hợp đồng lúa mì vào thứ ba. MPLS cao hơn […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì giảm 2 đến 6 1/2 cents trong hầu hết các hợp đồng lúa mì vào thứ […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã kết thúc phiên thứ Sáu với hầu hết các hợp đồng lúa mì tăng 6 […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa vào thứ năm với hầu hết các hợp đồng tăng  1 đến 5 1/4 […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa hôm thứ Tư tăng 5 đến 10 1/4 cents trong hầu hết các hợp […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì kết phiên tăng 18 đến 24 phần trăm trong hầu hết các hợp đồng vào thứ […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hầu hết các hợp đồng lúa mì tương lai giảm 8 đến 11 cents vào thứ Hai. Mức chênh lệch HRS-HRW gần đó […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn tương lai lúa mì kết thúc phiên thứ Sáu với hầu hết các hợp đồng lúa mì mùa […]
Tháng Hai 3, 2019

Đầu tư hàng hóa phân tích kỹ thuật lúa mì

Hợp đồng tương lai lúa mì trong hợp đồng tháng 3 hiện đang giao dịch ở mức 517 usd một lot. Sau khi ổn định vào […]