nguyen lanh | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
Tháng Tám 12, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 9 (12/8/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đã tăng 8 đến 9 cent trong những tháng […]
Tháng Tám 8, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 9 (8/8/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa một cent cao hơn trong vài tháng […]
Tháng Tám 5, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 9 (5/8/2019)

Phân tích cơ bản Đậu tương kỳ hạn đã kết thúc phiên thứ Sáu với các […]
Tháng Tám 1, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 9 (1/8/2019)

Phân tích cơ bảnKhô đậu tương tháng 8 thấp hơn 2,10 USD / tấn, với dầu […]
Tháng Bảy 29, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 9 (29/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương cao hơn 4 đến 6 cent sáng nay. Họ đã kết […]
Tháng Bảy 24, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (24/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa với mức lỗ 2 lần trong những […]
Tháng Bảy 23, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (23/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa hôm thứ Hai với hầu hết các […]
Tháng Bảy 19, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (19/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đã kết thúc phiên thứ năm với các hợp […]
Tháng Bảy 17, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (ngày 17/7)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đã kết thúc vào thứ ba với hầu hết […]
Tháng Bảy 11, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (11/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa thứ năm với mức tăng 8 đến […]
Tháng Bảy 10, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (9/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn tăng 6 đến 7 cents vào ngày thứ Ba. […]
Tháng Bảy 9, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (9/7/2019)

Phân tích cơ bảnDầu đậu tương đóng cửa vào thứ hai so với các tháng trước […]
Tháng Bảy 5, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (ngày 5/7/2019)

Phân tích kỹ thuật dầu đậu tương Chiến lược lướt sóng Dầu đậu tương sau một phiên […]
Tháng Bảy 1, 2019

Phân tích kỹ thuật dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (ngày 1/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đã đóng cửa phiên thứ Sáu với hầu hết […]
Tháng Sáu 26, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 ( Ngày 26/6/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa thấp hơn 5 đến 8 cent trong […]
Tháng Sáu 25, 2019

Phân tích xu hướng dầu đậu nành kỳ hạn tháng 8 (ngày 25/6/2019)

Phân tích cơ bản Đậu tương kỳ hạn tăng 5-6 cent cao hơn hôm thứ Hai. khô […]
Tháng Sáu 24, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Bạc kì hạn 09/2019 ngày 24/6/2019

Phân tích cơ bản Vàng Comex tháng 8 (GCQ19) vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng […]
error: Content is protected !!