nguyen lanh | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
Tháng Bảy 11, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (9/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa thứ năm với mức tăng 8 đến […]
Tháng Bảy 10, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (9/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn tăng 6 đến 7 cents vào ngày thứ Ba. […]
Tháng Bảy 9, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (9/7/2019)

Phân tích cơ bảnDầu đậu tương đóng cửa vào thứ hai so với các tháng trước […]
Tháng Bảy 5, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (ngày 5/7/2019)

Phân tích kỹ thuật dầu đậu tương Chiến lược lướt sóng Dầu đậu tương sau một phiên […]
Tháng Bảy 1, 2019

Phân tích kỹ thuật dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 (ngày 1/7/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đã đóng cửa phiên thứ Sáu với hầu hết […]
Tháng Sáu 26, 2019

Phân tích kỹ thuật Dầu đậu tương kỳ hạn tháng 8 ( Ngày 26/6/2019)

Phân tích cơ bảnĐậu tương kỳ hạn đóng cửa thấp hơn 5 đến 8 cent trong […]
Tháng Sáu 25, 2019

Phân tích xu hướng dầu đậu nành kỳ hạn tháng 8 (ngày 25/6/2019)

Phân tích cơ bản Đậu tương kỳ hạn tăng 5-6 cent cao hơn hôm thứ Hai. khô […]
Tháng Sáu 24, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Bạc kì hạn 09/2019 ngày 24/6/2019

Phân tích cơ bản Vàng Comex tháng 8 (GCQ19) vào thứ Sáu đã đóng cửa tăng […]