Bài 6: Mô hình con dơi

Mô hình con dơi – Bat

1. Mô hình dơi là gì?

Đến năm 2001, Scott Carney tìm ra một mô hình Harmonic khác có tên là Con dơi.

Con dơi được xác định bằng độ hồi lại ở mức 0.886 của đoạn XA như là vùng đảo chiều tiềm năng.

Mô hình dơi có một số đặc tính sau:

2. Cách giao dịch mô hình dơi

3. Một số quy tắc cần chú ý trong mô hình con dơi:

  • Đoạn AB phải bằng 0.382 hoặc 0.500 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC phải bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 1.618 đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 2.618 đoạn mở rộng của BC.
  • Đoạn CD phải bằng 0.886 đoạn XA hồi lại.

Xem thêm: Khóa học phân tích kỹ thuật

LOGO Gia Cát Lợi
GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!