Nền kinh tế Mỹ dự đoán sẽ phục hồi tương đối tốt trong năm nay, được hỗ trợ bởi vaccine kết hợp với các biện pháp kích thích kinh tế, do đó sẽ hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ trong tương lai. Tuy nhiên, nhu cầu dầu chậm lại trong quý 4/2020 được dự đoán sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu dầu mỏ trong nửa đầu năm 2021. Sự phục hồi của nhiên liệu giao thông, bao gồm cả xăng cũng liên quan đến sự phát triển của thị trường lao động và giá bán lẻ xăng dầu. Tình trạng không rõ ràng về ảnh hưởng của Covid-19, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, cũng như tốc độ của các chương trình tiêm chủng sẽ được theo dõi chặt chẽ trong tương lai. Tuy nhiên, lĩnh vực hàng không trong năm 2021 dự đoán vẫn thấp hơn mức năm 2019.
Giả thiết rằng các biện pháp phong tỏa sẽ được duy trì ở Châu Âu trong suốt mùa đông và có thể cho đến khi việc tiêm chủng đạt được một tỷ lệ đáng kể trong dân số. Các dự báo năm 2021 giả định sự phục hồi mạnh trong các hoạt động kinh tế bao gồm sản xuất công nghiệp, thị trường lao động cải thiện và doanh số bán xe cao hơn so với năm 2020. Theo đó, nhu cầu dầu của khu vực này được dự đoán sẽ tăng đều trong năm nay được hỗ trợ chủ yếu bởi vận tải và nhiên liệu công nghiệp.

Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021

ĐVT: triệu thùng/ngày

Quý 1/2021 Quý 2/2021 Quý 3/2021 Quý 4/2021 2021 +/- 21/20
Châu Mỹ 24,30 24,85 23,79 24,57 24,38 1,58
Châu Âu 12,35 13,46 13,44 12,70 12,99 0,69
Châu Á Thái Bình Dương 7,60 7,28 7,16 7,45 7,37 0,32
Tổng cộng OECD 44,25 45,59 44,39 44,72 44,75 2,59
Trung Quốc 12,45 13,87 14,71 14,93 13,99 1,10
Ấn Độ 4,89 4,19 4,75 5,19 4,76 0,57
Các nước Châu Á khác 8,40 8,96 8,57 8,64 8,64 0,47
Mỹ Latinh 6,21 6,27 6,41 6,31 6,30 0,30
Trung Đông 8,07 7,64 8,25 7,75 7,93 0,37
Châu Phi 4,46 3,95 4,16 4,39 4,24 0,17
Châu Âu, Á 5,43 5,17 5,14 5,45 5,30 0,34
Tổng cộng khu vực ngoài OECD 49,92 50,06 51,98 52,66 51,17 3,31
Tổng nhu cầu thế giới 94,17 95,66 96,57 97,38 95,91 5,90