Bản Tin Hàng Hóa Ngày 22.02: Dự Báo Nguồn Cung Dầu Của Các Nước Ngoài OPEC Năm 2021

Sản lượng dầu mỏ khu vực ngoài OPEC năm 2021 dự báo tăng 0,85 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2021 được điều chỉnh tăng 0,04 triệu thùng/ngày so với dự báo trong tháng trước đạt trung bình 11,42 triệu thùng/ngày, tăng 0,14 triệu thùng/ngày so với năm 2020. Số liệu này gồm cả khí ngưng tụ, dự kiến đạt trung bình 0,8 triệu thùng/ngày.

Dầu đá phiến có thể tăng nhẹ 0,07 triệu thùng/ngày so với năm trước đạt trung bình 7,37 triệu thùng/ngày, trong khi sản lượng từ Vịnh Mexico dự báo tăng 0,14 triệu thùng/ngày so với năm trước, đạt trung bình 1,78 triệu thùng/ngày.

Lượng dầu thô trên đất liền dự kiến tiếp tục sụt giảm, giảm 0,07 triệu thùng/ngày xuống trung bình 2,27 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu mỏ của Trung Quốc vẫn ổn định trong năm 2021 đạt trung bình 4,16 triệu thùng/ngày.

Không giống sự tăng vốn đầu tư mạnh mẽ trong hai năm trước, chi tiêu cho thăm dò và khai thác của ngành dầu mỏ thấp hơn so với vốn đầu tư được phân bổ để thúc đẩy sản xuất khí tự nhiên, dẫn đến 

Trong năm 2021, các nhà sản xuất ở Nga đối mặt với thách thức tăng thuế. Do đó nguồn cung dầu mỏ của Nga, được điều chỉnh giảm 67 nghìn thùng/ngày và dự báo rằng sẽ giảm 0,21 triệu thùng/ngày so với năm trước.

Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021

Quý 1/2021 Quý 2/2021 Quý 3/2021 Quý 4/2021 2021 +/- 21/120
Châu Mỹ 24,43 24,60 25,67 26,50 25,31 0,61
Châu Âu 4,01 3,92 3,96 4,15 4,01 0,12
Châu Á Thái Bình Dương 0,55 0,53 0,54 0,53 0,53 -0,01
Tổng OECD 28,98 29,05 30,16 31,18 29,85 0,72
Trung Quốc 4,16 4,14 4,14 4,19 4,16 0,0
Ấn Độ 0,76 0,76 0,75 0,74 0,75 -0,02
Các nước Châu Á khác 2,50 2,51 2,51 2,50 2,50 -0,03
Mỹ La Tinh 6,26 6,35 6,33 6,50 6,36 0,29
Trung Đông 3,19 3,22 3,25 3,26 3,23 0,06
Châu Phi 1,38 1,39 1,38 1,36 1,38 -0,08
Các nước Châu Âu – Á 12,84 13,12 13,22 13,21 13,10 -0,23
Tổng cộng khu vực ngoài OECD 31,09 31,49 31,58 31,77 31,48 -0,01
Tổng nguồn cung của các nước không thuộc OPEC 62,27 62,74 63,94 65,15 63,53 0,85

Nguồn Tổng hợp

error: Alert: Content is protected !!