Bản tin tài chính thị trường hàng hóa trưa ngày 24/05 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi