BẢNG TÍNH PHÍ GIAO DỊCH CQG

Nội dung thanh toán Phí hàng tháng
(Đã bao gồm thuế)
Phân loại dữ liệu sử dụng Ghi chú
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG Miễn phí
2. Phí cố định (User Trader) 760,000 CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile
3. Phí hệ thống CQG QTrader 2,270,000
4. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Khách hàng tự chọn)
ICE EU 4,300,000
ICE US 4,000,000
ICE Singapore 0
SGX 730,000
LME 3,150,000
4.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp
OSE/TOCOM 1,480,000
CBOT 4,090,000
COMEX 4,090,000
NYMEX 4,090,000
Bursa Malaysia 1,060,000
4.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data)*
CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle)
1,120,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
150,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
CBOT
390,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
60,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
COMEX
390,000
60,000
NYMEX
390,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
60,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
OSE/TOCOM 880,000
Bursa Malaysia 510,000

Chú thích:

* Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng ký form Non-Pro Self Certification Form với MXV

Phí sử dụng hệ thống CQG và cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hoá liên thông được bôi in đậm và in nghiêng có sự thay đổi phí

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/03/2024

Lưu ý:

Tổng phí CQG hàng tháng của bạn là:

Đối với những sàn có nhiều lựa chọn, bạn vui lòng chọn 1 lựa chọn.

Ví dụ: Bạn lựa chọn gói Lựa chọn 1: CBOT MD (Hiện cả giá và cung cầu thị trường)

Phí CQG hàng tháng là: 720.000 + 320.000 = 1.040.000 đồng/tháng.

Bảng phí giao dịch CQG
Hình 1: KH đăng kí hiển thị giá và cung cầu
Bảng phí giao dịch CQG
Hình 2: KH đăng kí chỉ hiển thị giá

Xem chi tiết tại file đinh kèm:

QĐ-vv-Thu-phí-sử-dụng-Cơ-sở-dữ-liệu-khi-giao-dịch-hàng-hóa-thông-qua-hệ-thống-CQG