BẢNG TÍNH PHÍ GIAO DỊCH CQG

 

Nội dung thanh toán Phí hàng tháng
(Đã bao gồm thuế)
Phân loại dữ liệu sử dụng Ghi chú
1. Phí mở tài khoản giao dịch CQG Miến phí
2. Phí cố định (User Trader) 750,000 CQG Desktop/CQG Trader/App Mobile
3. Phí hệ thống CQG QTrader 2,260,000
4. Phí CQGXL 300
5. Phí sử dụng dữ liệu thị trường (do Khách hàng tự chọn)
ICE EU 4,090,000
ICE US 3,790,000
ICE Singapore 0
SGX 750
LME 3,130,000
5.1 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng chuyên nghiệp
OSE/TOCOM 1,480,000
CBOT 3,850,000
COMEX 3,850,000
NYMEX 3,850,000
Bursa Malaysia 1,050,000
5.2 Dữ liệu thị trường dành cho người dùng không chuyên nghiệp (Non-Pro market data)*
CBOT+COMEX+NYMEX (CME Bundle)
1,050,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
90,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
CBOT
390,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
30,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
NYMEX
390,000 Market Depth Hiện thị thang giá + cung cầu thị trường
30,000 Top of Book Chỉ hiện giá khớp
OSE/TOCOM 870,000
Bursa Malaysia 510,000

Chú thích:

MXV sẽ thông báo lại các mức phí khi có thay đổi.

Cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm & in nghiêng có sự thay đổi phí.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/10/2023

Lưu ý:

Tổng phí CQG hàng tháng của bạn là:

Đối với những sàn có nhiều lựa chọn, bạn vui lòng chọn 1 lựa chọn.

Ví dụ: Bạn lựa chọn gói Lựa chọn 1: CBOT MD (Hiện cả giá và cung cầu thị trường)

Phí CQG hàng tháng là: 720.000 + 320.000 = 1.040.000 đồng/tháng.

Bảng phí giao dịch CQG
Hình 1: KH đăng kí hiển thị giá và cung cầu
Bảng phí giao dịch CQG
Hình 2: KH đăng kí chỉ hiển thị giá

Ngoài ra, các gói miễn phí vẫn hoạt động theo chính sách ban hành trước đó:

1. Miễn phí trọn gói phí kết nối tới 3 sàn của CME Group (CBOT, COMEX, NYMEX) cho tất cả khách hàng đang giao dịch tại Gia Cát Lợi.
2. Hỗ trợ 50% phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh cho tất cả khách đang giao dịch đến hết ngày 30/06/2021
3. Nhận ngay các gói ưu đãi cho tất cả khách hàng khi đủ điều kiện (Gói GCL V1, Gói GCL V2, Gói GCL V3)

Xem chi tiết chương trình ưu đãi tại đây

Xem chi tiết tại file đinh kèm:

QĐ-vv-Thu-phí-sử-dụng-Cơ-sở-dữ-liệu-khi-giao-dịch-hàng-hóa-thông-qua-hệ-thống-CQG