Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tổng thống Trump thừa nhận không có quyền sa thải Chủ tịch FED | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
error: Content is protected !!