Phân Tích Kỹ Thuật Bắp | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
Tháng Tám 22, 2019

Phân tích kỹ thuật Bắp ngày 22/8

Phân tích kỹ thuật bắp đang tạo xu hướng đảo chiều, chốt nến ngày hôm qua […]
Tháng Bảy 11, 2019

Phân tích kỹ thuật Ngô kỳ hạn tháng 9, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Phân tích cơ bản Ngô tương lai đã tăng 1 đến 2 phần trăm trong hầu […]
Tháng Năm 10, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Ngô Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 ngày 10/5/2019

Giá Ngô Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 hôm qua giảm 10 cent/giạ, đóng cửa ở mức […]
Tháng Năm 9, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Ngô Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 ngày 9/5/2019

Giá Ngô Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 hôm qua giảm 4.75 cent/giạ, đóng cửa ở mức […]
Tháng Tư 5, 2019

Phân tích Ngô ngày 05/04

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa thứ năm với hầu […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 01/04

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa thấp hơn 4 đến […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 29/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc vào thứ năm […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 28/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đóng cửa phiên thứ Tư […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 27/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 đến 2 ½ […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 25/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 đến 2 cents […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 22/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ năm […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 21/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đạt được mức tăng nhẹ […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 20/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa vào thứ ba với […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 19/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 3/4 cents trong […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 18/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 – 3 cents […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 15/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô có mức tăng trong hầu hết […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 14/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Giá ngô ổn định để tăng nhẹ […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Ngô ngày 13/03

Phân tích cơ bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ ba […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 12/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô tương lai đã kết […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 11/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô với các tháng trước […]
Tháng Ba 8, 2019

Phân tích Corn ngày 08/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Bắp đã kết thúc phiên thứ năm […]
error: Content is protected !!