Nếu bạn có nguyện vọng tham gia chặng 2 của chuỗi training, nộp CV tại
Kết quả hồ sơ sẽ được thông báo qua email trong thời gian sớm nhất.