ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ HÀNG HÓA PHÁI SINH

Mở tài khoản Demo

  Giao dịch linh hoạt

  Giao dịch trong ngày

  T+0

   

  Lợi thế đòn bẩy lên đến

  Sản phẩm đa dạng

  ĐẦU TƯ AN TOÀN – THU LỢI NHUẬN TỪ 5 -15% VỚI VỐN BAN ĐẦU CỰC THẤP

  • Bộ Công Thương cấp phép
  • Sở Giao dịch Hàng hóa bảo lãnh
  • Tính thanh khoản cao, liên thông với các sàn quốc tế
  • Không lãi vay
  • Không phí qua đêm

  Giao dịch hàng hóa có an toàn không?

  Theo nhiều nghiên cứu của các nhà kinh tế học khẳng định thì giao dịch hàng hóa được xem là kênh đầu tư có tính minh bạch và đảm bảo an toàn. Các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện giao dịch hàng hóa tại các công ty đầu tư hàng hóa. Vì các công ty này đều do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý. Mọi hoạt động giao dịch diễn ra đều đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật nước sở tại.

  Tính minh bạch

  Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam liên thông với các Sở giao dịch hàng hóa thế giới nên thông tin về giá cả hàng hóa được công khai minh bạch, rõ ràng.

  Tính pháp lý

  Theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP MXV là đơn vị tổ chức thị trường hàng hóa tập trung duy nhất tại Việt Nam, chính thức vận hành thị trường hàng hóa cấp Quốc gia từ ngày 17/8/2018.