Giá thị trường tiêu hôm nay 30/5/2019 đi ngang | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi