MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày (22/02/2024)

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (USD) Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (VNĐ) Giá trị Hợp đồng VNĐ
1
Ngô ZCE Nông sản CBOT 1.430 42.350.880 ≈ 520 triệu
Quyền chọn mua Ngô C.ZCE Nông sản CBOT 1.430 42.350.880 ≈ 520 triệu
Quyền chọn bán Ngô P.ZCE Nông sản CBOT 1.430 42.350.880 ≈ 520 triệu
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 286 8.470.176 ≈ 105 triệu
3 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 1.320 39.093.120 ≈ 700 triệu
4
Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2.640 78.186.240 ≈ 1,4 tỷ
Quyền chọn mua Đậu tương C.ZSE Nông sản CBOT 2.640 78.186.240 ≈ 1,4 tỷ
Quyền chọn bán Đậu tương P.ZSE Nông sản CBOT 2.640 78.186.240 ≈ 1,4 tỷ
5 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 528 15.637.248 ≈ 280 triệu
6 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1.980 58.639.680 ≈ 630 triệu
7 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2.090 61.897.440 ≈ 840 triệu
8
Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 2.585 76.557.360 ≈ 700 triệu
Quyền chọn mua Lúa mỳ C.ZWA Nông sản CBOT 2.585 76.557.360 ≈ 700 triệu
Quyền chọn bán Lúa mỳ P.ZWA Nông sản CBOT 2.585 76.557.360 ≈ 700 triệu
9 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 517 15.311.472 ≈ 140 triệu
10 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 2.420 71.670.720 ≈ 730 triệu
11 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 3.014 89.262.624 ≈ 770 triệu
12
Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 6.600 195.465.600 ≈ 1,7 tỷ
Quyền chọn mua Cà phê Arabica C.KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 6.600 195.465.600 ≈ 1,7 tỷ
Quyền chọn bán Cà phê Arabica P.KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 6.600 195.465.600 ≈ 1,7 tỷ
13 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 4.785 141.712.560 ≈ 1,1 tỷ
14
Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2.218 65.688.288 ≈ 550 triệu
Quyền chọn mua Đường 11 C.SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2.218 65.688.288 ≈ 600 triệu
Quyền chọn bán Đường 11 P.SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2.218 65.688.288 ≈ 600 triệu
15 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 3.300 97.732.800 ≈ 1 tỷ
16 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 73.500 JPY 14.817.600 ≈ 200 triệu
17 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 2.600 77.001.600 ≈ 770 triệu
18 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 550 16.288.800 ≈ 160 triệu
19 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 7.000 MYR 43.579.200 ≈ 500 triệu
20 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 2.750 81.444.000 ≈ 1,1 tỷ
21 Bạc SIE Kim loại COMEX 8.800 260.620.800 ≈ 2,7 tỷ
22 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 4.400 130.310.400 ≈ 1,4 tỷ
23 Bạc Micro SIL Kim loại COMEX 1.760 52.124.160 ≈ 540 triệu
24 Đồng CPE Kim loại COMEX 4.400 130.310.400 ≈ 2,3 tỷ
25 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 2.200 65.155.200 ≈ 1,2 tỷ
26 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 440 13.031.040 ≈ 230 triệu
27 Đồng LME LDKZ/CAD Kim loại LME 18.100 536.049.600
28 Nhôm LME LALZ/AHD Kim loại LME 6.500 192.504.000
29 Chì LME LEDZ/PBD Kim loại LME 3.750 111.060.000
30 Thiếc LME LTIZ/SND Kim loại LME 19.210 568.923.360
31 Kẽm LME LZHD/ZDS Kim loại LME 7.875 233.226.000
32 Niken LME LNIZ/NID Kim loại LME 37.164 1.100.649.024
33 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1.540 45.608.640 ≈ 700 triệu
34 Thép thanh vằn LME SSR Kim loại LME 880 26.062.080
35 Thép phế liệu LME SSC Kim loại LME 660 19.546.560
36 Thép cuộn cán nóng LME LHC Kim loại LME 870 25.765.920
37
Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 7.282 215.663.712 ≈ 1,9 tỷ
Quyền chọn mua Dầu thô Brent C.QO Năng lượng ICE EU 7.282 215.663.712 ≈ 1,9 tỷ
Quyền chọn bán Dầu thô Brent P.QO Năng lượng ICE EU 7.282 215.663.712 ≈ 1,9 tỷ
38 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 827 24.492.432 ≈ 170 triệu
39
Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 6.817 201.892.272 ≈ 1,8 tỷ
Quyền chọn mua Dầu thô WTI C.CLE Năng lượng NYMEX 6.817 201.892.272 ≈ 1,8 tỷ
Quyền chọn bán Dầu thô WTI P.CLE Năng lượng NYMEX 6.817 201.892.272 ≈ 1,8 tỷ
40 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 3.409 100.960.944 ≈ 900 triệu
41 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 681 20.168.496 ≈ 180 triệu
42
Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 3.472 102.826.752 ≈ 480 triệu
Quyền chọn mua Khí tự nhiên C.NGE Năng lượng NYMEX 3.472 102.826.752 ≈ 480 triệu
Quyền chọn bán Khí tự nhiên P.NGE Năng lượng NYMEX 3.472 102.826.752 ≈ 480 triệu
43 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 868 25.706.688 ≈ 120 triệu
44 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 8.341 247.027.056 ≈ 2 tỷ
45 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 7.560 223.896.960 ≈ 2,5 tỷ

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

II. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

1. Lúa mỳ 

STT 

Tên hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn bắt đầu 

Kỳ hạn kết thúc 

Mức ký quỹ ban đầu 

1

Lúa mỳ

Nông sản

CBOT

07/2022

03/2023

4,070  USD

III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

1. Dầu đậu tương

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Dầu đậu tương
ZLE
Nông sản
CBOT
07/2023 2,530 USD
2 08/2023 2,283 USD
3 09/2023 2,173 USD
4 10/2023 2,118 USD
5 12/2023 2,063 USD
6 01/2024 2,035 USD
7 03/2024 1,980 USD
8 05/2024 1,870 USD

2. Đậu tương 

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Đậu tương
ZSE
Nông sản
CBOT
07/2023 3,135 USD
2 08/2023 3,025 USD
3 09/2023 2,915 USD
4 11/2023 2,778 USD
5 01/2024 2,723 USD
6 03/2024 2,640 USD
7 05/2024 2,393 USD

3. Khô đậu tương 

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Khô đậu tương
ZME
Nông sản
CBOT
07/2023 2,283 USD
2 08/2023 2,173 USD
3 09/2023 2,118 USD
4 10/2023 1,953 USD
5 12/2023 1,870 USD
6 01/2024 1,815 USD
7 03/2024 1,760 USD
8 05/2024 1,678 USD

4. Lúa mỳ 

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Lúa mỳ
ZWA
Nông sản
CBOT
07/2023 2,530 USD
2 09/2023 2,420 USD
3 12/2023 2,338 USD
4 03/2024 2,255 USD
5 05/2024 2,173 USD

5. Ngô

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Ngô
ZCE
Nông sản
CBOT
07/2023 1,870 USD
2 09/2023 1,760 USD
3 12/2023 1,705 USD
4 03/2024 1,650 USD
5 05/2024 1,485 USD

6. Cà phê Arabica

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Cà phê Arabica
KCE
Nguyên liệu công nghiệp
ICE EU
07/2023 7,425 USD
2 09/2023 7,425 USD
3 12/2023 7,425 USD
4 03/2024 7,425 USD
5 05/2024 7,425 USD

7. Cà phê Robusta

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Cà phê Robusta
LRC
Nguyên liệu công nghiệp
ICE EU
07/2023 1,870 USD
2 09/2023 1,672 USD
3 12/2023 1,595 USD
4 01/2024 1,518 USD
5 03/2024 1,452 USD
6 05/2024 1,419 USD

8. Dầu thô WTI

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Dầu thô WTI
CLE
Năng lượng
NYMEX
08/2023 6,380 USD
2 09/2023 6,270 USD
3 10/2023 6,050 USD
4 11/2023 5,830 USD
5 12/2023 5,500 USD
6 01/2024 5,280 USD
7 02/2024 5,060 USD
8 03/2024 4,950 USD
9 04/2024 4,840 USD
10 05/2024 4,730 USD
11 06/2024 4,620 USD
12 07/2024 4,510 USD

9. Dầu thô Brent

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1
Dầu thô WTI
QO
Năng lượng
ICE EU
08/2023 6,347 USD
2 09/2023 6,127 USD
3 10/2023 5,610 USD
4 11/2023 4,741 USD
5 12/2023 4,741 USD
6 01/2024 4,422 USD
7 02/2024 4,422 USD
8 03/2024 4,191 USD
9 04/2024 4,191 USD
10 05/2024 3,916 USD
11 06/2024 3,916 USD
12 07/2024 3,916 USD

TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI MÀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM CÓ KẾT NỐI LIÊN THÔNG

(Quyết định áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/02/2024)

STT

Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua

Tỷ giá Bán

1

USD (US Dollar)

24,680 24,340 24,680
2

JPY (Japanese Yen)

168 160

168

3

MYR (Malaysian Ringgit)

5,188 5,077

5,188

Xem chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/thong-bao-ap-dung-ty-gia-nguyen-te-ke-tu-ngay-20-02-2024/

Xem thêm: Hàng hoá phái sinh