Thông báo về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Thành viên lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa ngày 02-03/07/2020 – Nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm TB nghỉ giao dịch các sản phẩm 02-03.07