kênh đầu tư hàng hóa

ĐẦU TƯ HÀNG HÓA LÀ GÌ?

Đầu tư hàng hóa là việc mua/bán hàng hóa số lượng lớn trong tương lai với mức giá và thời hạn định sẵn. Những yếu tố quy định về khối lượng hàng hóa, mức giá, thời điểm đến hạn, cách đánh giá chất lượng… sẽ được quy định tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Hay hiểu đơn giản đầu tư hàng hóa là giao dịch mua và bán hợp đồng hàng hóa tương lai.

Tìm hiểu thêm về đầu tư hàng hóa.

CÁC NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

NĂNG LƯỢNG

KIM LOẠI

NÔNG SẢN

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

LỢI THẾ CỦA ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

Lợi thế của Gia Cát Lợi

6 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO GIA CÁT LỢI

Mở tài khoản ngay

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH Ở GIA CÁT LỢI

Các bước giao dịch hàng hóa phái sinh

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Đăng ký tư vấn