FILE PHOTO: A Chinese national flag flies at the headquarters of the People’s Bank of China, the country’s central bank, in Beijing

FILE PHOTO: A Chinese national flag flies at the headquarters of the People’s Bank of China, the country’s central bank, in Beijing, China, January 19, 2016. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Print Friendly, PDF & Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *