Phân tích kỹ thuật bắp - Giá thị trường bắp | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 2

Phân tích kỹ thuật bắp - Giá thị trường bắp

Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 20/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa vào thứ ba với […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 19/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 3/4 cents trong […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 18/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 – 3 cents […]
Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 15/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô có mức tăng trong hầu hết […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 14/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Giá ngô ổn định để tăng nhẹ […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Ngô ngày 13/03

Phân tích cơ bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ ba […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 12/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô tương lai đã kết […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 11/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Hợp đồng ngô với các tháng trước […]
Tháng Ba 8, 2019

Phân tích Corn ngày 08/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Bắp đã kết thúc phiên thứ năm […]
Tháng Hai 12, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa ngày 12/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 12/02 Vào phiên giao dịch […]
Tháng Hai 11, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa đồ thị H1 ngày 11/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 11/02 Phiên giao dịch thứ […]
error: Content is protected !!