Phân tích kỹ thuật đậu nành - Giá thị trường đậu nành | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 2

Phân tích kỹ thuật đậu nành - Giá thị trường đậu nành

Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn đậu nành hầu hết […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá đậu nành kỳ hạn đã giảm 6 […]
Tháng Hai 12, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa ngày 12/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 12/02 Vào phiên giao dịch […]
Tháng Hai 11, 2019

Phân tích kỹ thuật hàng hóa đồ thị H1 ngày 11/02

Phân tích kỹ thuật Coffee Arabica kỳ hạn tháng 5 ngày 11/02 Phiên giao dịch thứ […]
error: Content is protected !!