Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 10
Tháng Tư 5, 2019

Phân tích Cà phê ngày 05/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 4, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 04/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 3, 2019

Phân tích xu hướng Cao su

Giá cao su đạt đỉnh 550 JPY vào năm 2011 và giảm mạnh trong 5 năm […]
Tháng Tư 2, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 02/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích Dầu Brent kỳ hạn tháng 6

Phân tích cơ bản Dầu thô Brent đóng cửa tăng + 0,57 (+ 0,84%). Giá dầu […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng đường kỳ hạn tháng 5 ngày 01/04

Phân tích cơ bản: Đường New York vào thứ Sáu không thay đổi. Đường trắng London số […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu tương yếu dần vào cuối ngày để […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 01/04

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa thấp hơn 4 đến […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá lúa mì đã giảm 2 ¾ cents […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 01/04

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 29/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đóng cửa một ngày với hầu […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 29/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng đến 2 […]
error: Content is protected !!