Phân tích kỹ thuật lúa mì - Giá thị trường lúa mì | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi

Phân tích kỹ thuật lúa mì - Giá thị trường lúa mì

Tháng Năm 9, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Lúa mỳ Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 ngày 9/5/2019

Giá Lúa Mỳ Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 hôm qua giảm 2.5 cent/giạ, đóng cửa ở […]
Tháng Năm 8, 2019

Phân tích kỹ thuật giá Lúa Mỳ Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 ngày 8/5/2019

Giá Lúa Mỳ Hoa Kỳ kì hạn 09/2019 hôm qua tăng 10 cent/giạ, đóng cửa ở […]
Tháng Tư 1, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 01/04

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Giá lúa mì đã giảm 2 ¾ cents […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 29/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đóng cửa một ngày với hầu […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 28/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã kết thúc vào thứ Tư […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 27/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã giảm 4 đến 6 ½ […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã giảm với hầu hết các […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa thứ năm với hầu […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì tăng 4 đến 8 1/4 cents […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã giảm  2 1/2 cents trong […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì giảm 2 đến 6 1/2 cents […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã kết thúc phiên thứ Sáu […]
error: Content is protected !!