Phân tích kỹ thuật lúa mì - Giá thị trường lúa mì | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 2

Phân tích kỹ thuật lúa mì - Giá thị trường lúa mì

Tháng Ba 15, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 15/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa vào thứ năm với […]
Tháng Ba 14, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 14/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa hôm thứ Tư tăng […]
Tháng Ba 13, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 13/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì kết phiên tăng 18 đến 24 […]
Tháng Ba 12, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 12/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hầu hết các hợp đồng lúa mì tương lai giảm 8 đến […]
Tháng Ba 10, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 11/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Hợp đồng kỳ hạn tương lai lúa mì kết thúc phiên thứ […]
Tháng Hai 3, 2019

Đầu tư hàng hóa phân tích kỹ thuật lúa mì

Hợp đồng tương lai lúa mì trong hợp đồng tháng 3 hiện đang giao dịch ở […]
error: Content is protected !!