Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 13/05/2021

Đường tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 12/5: Đường đang có pha hồi lại sau khi tăng vượt đỉnh. Đây là sóng hồi cần thiết cho 1 xu hướng tăng bền vững của mặt hàng này.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 17.7 Bán xuống trong ngắn hạn nếu giá phá qua vùng hỗ trợ này.

Vùng trung hạn: 17.7 Mua lên nếu vùng hỗ trợ vẫn giữ được giá và xuất hiện tín hiệu tăng giá.

Vùng dài hạn: 17.3 Vùng hỗ trợ cứng của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch: Mua lên thuận xu hướng tăng của Đường. Nhà đầu tư mạo hiểm có thể Bán xuống nếu giá phá qua và đóng cửa dưới vùng 17.7

Cotton tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 12/5: Cotton vẫn đang tích luỹ trong vùng kênh giá tăng.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 88.8 Chờ giá phá qua và đóng cửa ở trên vùng giá này có thể Mua lên cho Cotton.

Vùng trung hạn: 88.7 Chờ giá hồi về vùng giá này và xuất hiện tín hiệu giảm giá để Bán xuống cho CT.

Vùng dài hạn: Chờ giá phá và đóng cửa ở dưới kênh giá để nắm giữ vị thế Bán xuống.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên các lệnh Bán nếu giá phá qua cnahj dưới của kênh giá tăng này. các lệnh Mua có thể thực hiện khi giá đóng cửa ở trên vùng hỗ trợ 88.8.

Cà Phê Arabica tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 12/5: Giá tích luỹ trong mô hình tam giác giảm và mô hình đã bị phá vỡ xuống.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng giao dịch:

Vùng ngắn hạn: 146 Bán xuống nếu xuất hiện tín hiệu giảm giá ở vùng giá này.

Vùng trung hạn: 147 Mua lên nếu giá phá trendline giảm và đóng nến trên đường trendline.

Vùng dài hạn: 140 Mua lên ở vùng hỗ trợ cứng của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch: Giá đã phá qua và đóng cửa dưới mô hình tam giác giảm. Mục tiêu của lệnh Bán theo mô hình là vùng giá 140. Ưu tiên vị thế Bán.

Cà Phê Robusta tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 12/5: Giá vẫn đang tích luỹ trong tam giác giảm và chưa có dấu hiệu phá vỡ.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 1510 Bán xuống nếu giá phá qua vùng giá hỗ trợ này.

Vùng trung hạn: 1520 Mua lên nếu giá phá qua được trendline tăng và đóng cửa ở trên đường trendline.

Vùng dài hạn: 1470 Hỗ trợ cứng của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên lệnh Mua nếu giá vượt được vùng 1520. Nếu giá phá xuống 1510 có thể Bán xuống ngược xu hướng.

Ca Cao tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 12/5: Ca Cao đã có 1 ngày tăng giá tốt khi về lại vùng hỗ trợ.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 2530 Mua lên lượt sóng ở vùng giá này

Vùng trung hạn: 2550 Mua lên khi giá phá qua vùng giá này.

Vùng dài hạn: 2480 Có thể nắm giữ nếu Mua được ở vùng giá này.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên các lệnh Mua khi xu hướng tăng đang vừa hình thành.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
error: Alert: Content is protected !!