Phân Tích Nhóm Nguyên Liệu Công Nghiệp Ngày 14/05/2021

Đường tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 13/5: Đường đã có phiên giảm giá mạnh khi mở cửa là 1 Gap giảm,giá phá qua vùng hỗ trợ 17.3.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 17.3 Bán xuống ngắn hạn khi giá hồi về vùng giá này.

Vùng trung hạn: 16.7 Mua lên thuận xu hướng tăng khi đây là vùng đáy quan trọng.

Vùng dài hạn: 16.3 Vùng tiềm năng để Mua và nắm giữ.

Khuyến nghị giao dịch: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể Bán xuống khi giá hồi về vùng 17.3. Xu hướng của Đường vẫn đang là tăng giá nên chiến lược chủ đạo vẫn chờ Mua lên ở các vùng hỗ trợ.

Cotton tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 14/5: Giá đã phá qua kênh giá tăng với 1 nến giảm mạnh. Xác nhận mô hình cờ giảm hợp lệ và đi đến vùng chốt lời của mô hình cờ giảm.

Xu hướng chính: Giảm

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 84.5 Có thể Mua lên trong ngắn hạn cho vùng giá này.

Vùng trung và dài hạn: 86.5 chờ Bán ở vùng này.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên các lệnh Bán. Mô hình 2 đỉnh ở khung H4 đã hoàn thành và bị phá vỡ,chờ pha retest mô hình ở vùng giá 86.5.

Cà Phê Arabica tháng 7

Điểm lại thị trường 13/5: Giá đã có sóng hồi mạnh sau khi phá vỡ mô hình tam giác giảm.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 146 Bán xuống cho Ara nếu đường trendline giảm ko bị phá qua.

Vùng trung hạn: 149 chờ giá phá qua đường trendline và đóng cửa nến trên vùng giá này để Mua lên cho Ara.

Vùng dài hạn: 140 Vùng hỗ trợ quan trọng của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch:  Ưu tiên lệnh Bán ở vùng 146.

Cà Phê Robusta tháng 7

Điểm lại thị trường ngày 13/5: Giá Robusta đã phá qua tam giác giảm ở trên và có pha retest mô hình.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 1481. Bán xuống nếu giá phá qua vùng hỗ trợ này

Vùng trung hạn: 1491 Bán xuống khi giá về lại vùng giá này.

Vùng dài hạn: 1443 Mua lên khi giá về vùng hỗ trợ của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên các lệnh Bán.

 

Ca Cao tháng 7

Điểm lại thị trường 14/5:  Ca Cao đã có pha giảm khi giá chạm lại vào vùng kháng cự 2540.

Xu hướng chính: Tăng

Vùng hỗ trợ:

Vùng ngắn hạn: 2540 Bán xuống khi giá chạm lại vùng giá này

Vùng trung hạn: 2480 Mua lên khi giá hồi về vùng này.

Vùng dài hạn: 2450 Mua lên khi giá hồi về vùng này và đây là vùng đáy của xu hướng tăng.

Khuyến nghị giao dịch: Ưu tiên các lệnh Mua lên.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
error: Alert: Content is protected !!