Quy định về sở giao dịch hàng hóa

Quy định về sở giao dịch hàng hóa

1. Quy định về sở giao dịch hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Theo quy định tại Điều 64 luật thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạnhợp đồng quyền chọn. Trong đó:

– Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

– Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

2. Hàng hoá được phép mua bán qua sở giao dịch hàng hóa

Theo quy định về sở giao dịch hàng hóa tại quyết định số 4361/QĐ-BCT năm 2010 về việc công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa, những hàng hóa được giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa bao gồm:

  • Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in.
  • Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa.
  • Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói.
  • Cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật.
  • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
  • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.
  • Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.
  • Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở Giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành.

3. Phương thức giao dịch

Quy định về sở giao dịch hàng hóa thực hiện phương thức giao dịch thông qua việc khớp lệnh tập trung trên cơ sở lệnh mua, lệnh bán trên nguyên tắc :

+ Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;

+ Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước;

+ Trường hợp các lệnh cùng loại có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.

– Thời gian giao dịch:

+ Thời hạn giao dịch hợp đồng qua Sở Giao dịch hàng hóa được tính từ phiên giao dịch đầu tiên của ngày đầu tiên giao dịch hợp đồng cho đến phiên giao dịch cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng.

+ Ngay sau khi hết thời hạn giao dịch hợp đồng, các bên nắm giữ hợp đồng có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng.

Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam

4. Phương thức thực hiện hợp đồng

Nhà giao dịch hợp đồng kỳ hạn có thể lựa chọn một trong hai phương thức dưới đây để thực hiện hợp đồng :

+ Phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng được thực hiện thanh toán bù trừ thông qua trung tâm thanh toán

+ Giao nhận hàng hóa qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

Người giao dịch hợp đồng quyền chọn có thể chọn một trong hai phương pháp sau:

+ Thực hiện quyền chọn thông qua các phương thức quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Không thực hiện quyền chọn.

Trước ngày cuối cùng của giao dịch hợp đồng, theo quy định tại quy chế hoạt động của sở giao dịch hàng hóa, sở giao dịch hàng hóa phải yêu cầu các thành viên kinh doanh lựa chọn việc thực hiện hợp đồng thông qua các phương thức sau: yêu cầu của pháp luật.

  • Nếu các thành viên công ty lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng hình thức giao hàng, họ phải thông báo bằng văn bản cho Sở giao dịch theo quy định tại Điều lệ kinh doanh của Sở giao dịch.
  • Nếu lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng hình thức giao nhận hàng hoá, thì trong một thời hạn nhất định do sở giao dịch hàng hóa quy định, thành viên kinh doanh có nghĩa vụ:

+ Nếu là người mua: nộp tiền vào tài khoản;

+ Nếu là người bán: thì gửi hàng cho trung tâm phân phối.

5. Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch do sở giao dịch hàng hóa công bố và sở giao dịch hàng hóa phải công bố giờ giao dịch cụ thể, bao gồm ngày giao dịch, giờ giao dịch, thời gian khớp lệnh giao dịch và giờ đóng cửa thị trường trong ngày giao dịch.

– Trong các trường hợp sau, sàn giao dịch có thể tạm thời thay đổi giờ giao dịch:

+ Có sự cố trong hệ thống giao dịch ngăn cản việc thực hiện bình thường các lệnh giao dịch;

+ Quá nửa số thành viên có sự cố về hệ thống chuyển lệnh giao dịch;

+ Các trường hợp bất khả kháng do pháp luật quy định

LOGO Gia Cát Lợi
GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!