Tài liệu khóa học 27

(Xem bản đầy đủ tại đây)

Tài liệu khóa học 27 như sau:

K27 Buổi 1 Giới thiệu thị trường

K27_Buổi 01_ Giới thiệu thị trường-trang-1-3,6-8

 

K27 Buổi 2 Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch

K27_Buổi 2_ Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 3 Chiến lược giao dịch

K27_Buổi 3_Chiến lược giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 4 Tâm Lý giao dịch

K27_Buổi 4_Tâm Lý giao dịch-trang-1-9

 

K27 Buổi 5 Phân Tích Kỹ Thuật

K27_Buổi 5_PTKT-trang-1-9

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial/

Website: https://dautuhanghoa.vn

Hotline: 024 7109 9247.