Thay Đổi Biên Độ Giá Giao Dịch Hợp Đồng Kỳ Hạn Từ Ngày 03/05/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến các anh chị thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc Quyết định Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên ngày 03/05/2021. Chi tiết vui lòng xem file dưới đây:

error: Alert: Content is protected !!