thay đổi ký quỹ hàng hóa phái sinh

Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch 18.11

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Bạc thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ Nông sản CBOT 1,513 USD
2 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 303 USD
3 Bạc Kim loại COMEX 16,500 USD

=> Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ki-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!