ký quỹ giao dịch hàng hóa

Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch 23.11

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/11/2020.

Lưu ý: Ký quỹ Đậu tương, Đậu tương mini, Ca cao thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 2,090 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 418 USD
3 Ca cao nguyên liệu công nghiệp ICE US 3,564 USD

=> Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!