Thị trường cao su châu Á ngày 21/5: Giá tại Tokyo tăng trở lại | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi