Thị trường giá nông sản hôm nay 21/6: Giá cà phê tăng mạnh, giá tiêu không đổi | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi