Thị trường ngày 15/5: Giá dầu tăng trở lại, thép thấp nhất 5 tuần | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi