Thị trường ngày 16/5: Thép và cao su tăng trở lại, dầu thô tiếp tục đi lên, ngô cao nhất 6 tuần | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
error: Content is protected !!