Thị trường ngày 22/3: Dầu thô và vàng cùng giảm, đồng giảm khỏi mức cao nhất 8 tháng | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi