thong bao ban hanh muc ky quy giao dich hang hoa ngay 12 02 2024

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 12/02/2024

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 12/02/2024 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm 

hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Mức ký quỹ 

ban đầu

1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1,980 USD
2 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2,640 USD
Quyền chọn mua Đậu tương C.ZSE Nông sản CBOT 2,640 USD
Quyền chọn bán Đậu tương P.ZSE Nông sản CBOT 2,640 USD
3 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 528 USD
4 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2,090 USD
5 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 2,585 USD
6 Quyền chọn mua Lúa mỳ C.ZWA Nông sản CBOT 2,585 USD
Quyền chọn bán Lúa mỳ P.ZWA Nông sản CBOT 2,585 USD
Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 517 USD
7 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 2,420 USD
8 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,430 USD
9 Quyền chọn mua Ngô C.ZCE Nông sản CBOT 1,430 USD
Quyền chọn bán Ngô P.ZCE Nông sản CBOT 1,430 USD
Ngô mini XC Nông sản CBOT 286 USD
10 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 4,664 USD
11 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 8,007  USD

Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày: 15/02/2024.

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 12/02/2024.

Thông tin chi tiết tại:  https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!