lien-ky-han-mat-hang-ca-phe-ngay-02-05-2023

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Cà Phê Ngày 02/05/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/05/2023. Chi tiết như sau:

l. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

Cà phê Robusta:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn bắt đầu Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 05/2023 07/2023 725 USD
2 05/2023 09/2023 847 USD
3 05/2023 11/2023 1,046 USD
4 05/2023 01/2024 1,064 USD
5 05/2023 03/2024 1,111 USD
6 07/2023 09/2023 272 USD
7 07/2023 11/2023 396 USD
8 07/2023 01/2024 529 USD
9 07/2023 03/2024 573 USD
10 09/2023 11/2023 175 USD
11 09/2023 01/2024 267 USD
12 09/2023 03/2024 383 USD
13 11/2023 01/2024 162 USD
14 11/2023 03/2024 288 USD
15 01/2024 03/2024 110 USD

 ll. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

Cà phê Robusta:

STT Tên hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông Kỳ hạn hợp đồng Mức ký quỹ ban đầu
1 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 05/2023 1,870 USD
2 07/2023 1,672 USD
3 09/2023 1,595 USD
4 11/2023 1,518 USD
5 01/2024 1,452 USD
6 03/2024 1,419 USD

Lưu ý: Quyết định về việc ban hành mức ký quỹ sẽ được gửi bổ sung vào ngày 04/5/2023.

**CẬP NHẬT

Xem chi tiết quyết định tại:

448QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 04.5.2023

449QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 04.5.2023

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!