Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Giao Dịch Ngày 23/02/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 49/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch Cao su RSS3 ngày 23/02/2021. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

error: Content is protected !!