Lịch nghỉ giao dịch ngày 06-01-2022

Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 10/01/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Thông báo số 08/TB/MXV ngày 10/01/2021 về Lịch nghỉ giao dịch mặt hàng Cao su RSS3 (TRU) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày Thứ 2 (10/01/2022).

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm: 08/TB/MXV vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 10/01/2022.

02471099247
DMCA.com Protection Status