lịch nghỉ giao dịch hàng hóa phái sinh

Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Tháng 11/2020

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Khách hàng 2 Thông báo số 445/TB/MXV và 446/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 23, 26, 27 tháng 11/2020.

lịch nghỉ giao dịch hàng hóa phái sinh

lịch nghỉ giao dịch hàng hóa phái sinh

lịch nghỉ giao dịch hàng hóa phái sinh

=> Chi tiết vui lòng xem tại:

445TB vv Nghỉ các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 19.11.2020

446TB vv Nghỉ các sản phẩm trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 19.1…

Đề nghị Quý Thành viên lưu ý và thông báo tới Khách hàng về lịch này.

Trân trọng!

error: Alert: Content is protected !!