Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 07/06/2021

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch Dầu cọ thô BMDX ngày 07/06/2021.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 204TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 204TB vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

error: Alert: Content is protected !!