Thông Báo Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hoá Ngày 08/03/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 08/03/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3,080 USD
2 Lúa mỳ Nông sản CBOT 6,380 USD
3 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 1,276 USD
4 Lúa mỳ kansas Nông sản CBOT 6,050 USD
5 Ngô Nông sản CBOT 2,640 USD
6 Ngô mini Nông sản CBOT 528 USD
7 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 13,200 USD
8 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 6,600 USD
9 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 1,320 USD
10 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 5,445 USD
11 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX 1,361 USD
12 Xăng pha chế RBOB Năng lượng NYMEX 13,200 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 08/03/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 139QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/03/2022.

Thông tin chi tiết tại:  https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 924
02471099247
DMCA.com Protection Status